آخرین خبرها
خانه / مقالات / انواع صداهای گربه و معنی آنها

انواع صداهای گربه و معنی آنها

گربه ها دارای صداهای متفاوتی هستند، که هر کدام از آنها دارای معانی متفاوتی میباشند، که در زیر آنها را به تفصیل شرح می دهیم:

پرشین کت
۱- Chatter (صدای نامفهوم بلند)
گربه این صدا را اغلب بسیار بلند و طولانی و با تکان دادن فک پایین خود، از ته حلق خارج می کند.
این صدا اغلب در مواقع حمله به قصد شکار نمایان است. همچنین در مواقعی که دو گربه قصد درگیری با یکدیگر را دارند این صدا را خواهید شنید.
۲- Chirp (صدایی ریز همانند جیر جیر)
این صدا را در زمانی که گربه از چیزی شگفت زده شده، از او خواهید شنید. گربه شما در زمانی که به شما خوش آمد گویی میکند و یا می خواهد توجه شما را به خود جلب کند نیز این صدا را خواهد کرد.
۳- Growl (خرناس خشمگینانه)
گربه ها این نوع صدا را بسیار بلند از ته حلق خود خارج می کنند و نشانه، اعلام جنگ و حمله از جانب اوست. در این حالت در بیشتر مواقع با عصبانیت پنجه های خود را باز کرده و ناخن هایش را نمایان می کند.
۴- Hiss (هیس)
گربه این صدا را دقیقأ همانند تلفظ حرف S از حلق خود خارج می کند. در مواقعی که گربه شما از موقعیت خود نا راضی است، این صدا را بروز می دهد.
در مواقعی که گربه شما یک گربه غریبه را نیز می بیند، صدای هیس را بلند انجام خواهد داد. که این به این معنی است که، در جای خود بایست و یا از قلمروی من دور شو!. تعداد زیادی از گربه ها، قبل از صدای Growl صدای هیس را در می اورند، که در حقیقت اعلام جنگ و حمله می کنند.
۵- Purr (خرخر کردن)
صدای خرخر را گربه به دو نوع بلند و کوتاه انجام می دهد. اگر خرخر گربه شما کوتاه باشد، یعنی بسیار راضی و خوشحال است و یا به همنوع و یا صاحب خود ابراز عشق می کند و اگر صدای خرخر بلند باشد، درحقیقت گربه از چیزی ترسیده است.
توجه داشته باشید که در گروهی از بیماری ها، از جمله بیماری های تنفسی و یا کم خونی، این صدای خرخر می تواند یکی از دلایل بیماری باشد.
۶- Meow (میو)
اصلی ترین صدای گربه صدای میو می باشد. گربه شما وقتی این صدا را میکند که یکی از سه خواسته زیر را دارد:
- به من توجه کنید.
- مرا نگاه کنید.
- یا اینکه می خواهد توجه شما را به چیزی جلب کند.
گروهی از گربه ها به آرامی و گروهی با صدای بلند و از ته حلق میو می کنند.
در هر صورت توجه به انواع صداهای گربه خود داشته باشید. در این حالت می توانید ارتباط بهتری با او برقرار نمایید

( برگرفته از سایت Pet Place

درباره‌ تاپ کت